Informatie

Voorstellingen 2024-2025: 

Voorstellingen zullen gepland worden in april en mei 2025. Definitieve datums volgen zo snel mogelijk

aanvang voorstelling: 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur

   

  Inlichtingen en boekingen

  Inlichtingen en boekingen gaat via onze secretaris; Ineke van der Kaag. Wil je met haar in contact komen kan dat via ons contactformulier. Natuurlijk kunt je haar ook een email sturen; info@deklotlanders.nl. Post ontvangen wij graag digitaal op ons mailadres: info@deklotlanders.nl 

  Lid worden?

  Wil je Lid worden? Dat kan! We zoeken niet alleen spelers, maar ook leden die andere zaken regelen zoals; decor bouwen, grimeren, kleding verzorgen en nog veel meer. Lijkt dit je iets? Neem dan contact met ons op! Een lidmaatschap kost per seizoen slechts € 50,-

  Wij repeteren van September tot en met april 1 keer per week op de donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Onze repetities vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum Den Draai, blassiusstraat in Zeilberg (Deurne).

  Meer informatie klik hier

   

  Geschiedenis en Regisseurs

   

  Geschiedenis

  Toneelgezelschap de Klotlanders is opgericht in 1946.Met gepaste trots mogen wij een pluim op de hoed steken van de pioniers van het eerste uur, enkele Zeilbergse mensen die zich ten doel hadden gesteld geld in te zamelen voor de strijders in Nederlans-Indië. Met de eerste toneeluitvoering van “Het Hoogste Goed” werd een begin gemaakt van een lange reeks toneeluitvoeringen. Onder voorzitterschap van Harrie Munsters en onder regie van Koos Buytenweg zat het gezelschap al vrij vlug in het zadel.

  Al na enkele jaren meldden zich de eerste dames aan bij het gezelschap. Onder het toeziend oog van kapelaan Schellekens, ook een van de oprichters, kon er eigenlijk weinig mis gaan. In die jaren bloeide een hecht (soms erg hecht) gezelschap op, tot in 1950 de eerste tegenvaller kwam in de vorm van de brand in de toenmalige kleuterschool. Waardevolle spullen die hier lagen opgeslagen gingen in vlammen op. De aantrekkingskracht van het gezelschap leverde een deels nieuwe generatie nieuwe spelers en speelsters op, die samen met de gevestigde orde tot erg goede resultaten kwamen, getuige recensies uit die tijd.

  De kluchten en drama’s volgden elkaar snel op, tot er een periode aanbrak van stilte. Uit de schaduw getreden van het toenmalige bestuur kwam Frans van de Kerkhof als nieuwe preses de zaak weer nieuw leven inblazen. Waar nu de verwarming brandt in s.c.c. Den Draai, brandde toen de grote kachel in het patronaat. Als die kachel maar eens praten kon…

  In samenwerking met iedereen die toneel speelde in de parochie Zeilberg werd in 1964 een grandioos openluchtspel diverse malen opgevoerd in de Pastorietuin. Dit door Jan van Ooy geschreven stuk over het ontstaan van de parochie Zeilberg heeft bij vele mensen een enorme indruk achtergelaten.

  Met een herschreven gedeelte van het toenmalige openluchtspel werd een avondvullend toneelstuk op de planken gebracht voor de Heemkundekring Deurne, die belast was met de organisatie van Heemkamp 1983. Schôn Volluk werd in dialect gesproken en was een stukje Deurne Promotion, aldus Brabants Heem.

  Enige jaren later werd het stuk weer in originele staat gespeeld in een grote feesttent ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de parochie Zeilberg. Dat was in 1989 en het werd zes avonden op de planken gebracht. Met een gedeelte van de opbrengst werden de haan en de bijbehorende bollen van de kerktoren opgeknapt, als geschenk van “De Klotlanders” aan de parachie Zeilberg.

  Begin jaren zeventig was het voor “De Klotlanders” wat rustig, maar met de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis is de draad weer opgepakt. De schets “Kleren maken de man” werd het begin van een nieuwe periode in het bestaan van de “Klotlanders”. We waren er trots op Peter van Gog in ons midden gekregen te hebben en we hebben vele jaren kunnen genieten van zijn deskundige leiding.

  Sinds de realisatie van “Den Draai” is er veel veranderd in positieve zin. Er is nu sprake van een clubhuis en daar was al vele jaren geen sprake van geweest. In dezelfde periode werd het gezelschap lid van het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel. Een onderdeel hiervan, het Brabants Cetrum voor Amateurtoneel, droeg er toe bij dat de contacten met andere toneelgezelschappen in de regio Zuid-Oost Brabant frequenter werden, middels vergaderingen en bezoeken aan uitvoeringen. Mede door deze bond viel in het kader van het cultureel verdrag België-Nederland ons gezelschap de eer te beurt een uitwisseling te organiseren met “De Ruyssende Leden” uit Ruisselede in België. Dit is een enorme ervaring geweest.

  Door “De Klotlanders” werden niet alleen avondvullende toneelstukken gebracht. Ook werd er deelgenomen aan eenakterfestivals, o.a. met de eenakter “Nachtwake” in het Globetheater in Eindhoven. Wij hebben schetsjes en voordrachten gedaan o.a. tijdens de Dorpsmanifestatie en de Bonte Avonden van “De Pottenbakkers”. Er werden zelfs filmopnamen gemaakt voor een promotiefilmpje van de Zuid-Ooster in Eindhoven en in Helenaveen voor studenten van de Filmacademie.

  In 1996 vierde toneelgezelschap “De Klotlanders” haar vijftigjarig jubileum. In dit jaar werd het stuk “Zo zijn onze manieren” onder regie van Armand Lucas en Karin Agterbosch op de planken gebracht. Ook werd er een jeugdtoneelfestival georganiseerd waaraan vele basisscholen in de gemeente Deurne aan deel namen.

  Na het regisseursduo Armand Lucas en Karin Agterbosch heeft Frans Cremers de touwtjes in handen gekregen. Met hem hebben “De Klotlanders” ook een hele leuke tijd gehad en mooie stukken opgevoerd.

  Hoe goed iedereen ook zijn best deed, toch liep het ledental steeds verder terug en werd het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Zo zagen we ook andere toneelgezelschappen in de gemeente Deurne verdwijnen vanwege te weinig animo voor het toneelspelen.
  Wonder boven wonder kregen we in 2005 in een keer zoveel aanmeldingen dat we in een keer uit de zorgen waren, en op het moment met een actieve groep spelers een mooi toneelstuk neer kunnen zetten.

  Vanaf 2006 hebben we geprobeerd een aantal andere soorten toneelstukken neer te zetten, de spelers hebben hier veel van geleerd maar de kluchten blijven trekken en na een aantal jaar worden deze weer met veel plezier neergezet. In 2010 hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om af te wijken van onze traditie getrouwe première dag op tweede kerstdag. Tegenvallende bezoekers maakte dat we besloten hebben om onze première te verzetten naar Maart/April. Onze club is groeiende en brengt elk jaar met veel plezier een klucht ten tonele

  Het eerste bestuur:
  Harrie Munsters – voorzitter
  Marinus v.d. Eijnde – secretaris
  Mart v.d. Mortel – penningmeester
  Jan v.d. Burgt – bestuurslid
  Willem v.d. Heyden – bestuurslid

  Regisseurs

  Koos Buytenweg
  Sjef v.d. Kruys
  Harrie Munsters
  Harrie Meulendijks
  Bert Sperber
  Gerard van Kalken
  Peter van Gog
  Armand Lucas – Karin Agterbosch
  Frans Cremers
  Louis Meulendijks
  Isis Germano
  Jurgen Zweemer
  Alice v.d. Ven
  Jurgen Zweemer
  William van der Heijden
  Gabriël van Eekelen
  Wilma van Dijk
  Rachel Michels