Privacybeleid

Privacybeleid

1. Inleiding

In onze privacy beleid is vastgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat er geen onnodige gegevensuitwisseling plaatsvindt. DIt vanuit de eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Verwerkingen

Toneelgezelschap de Klotlanders verwerkt persoonsgegevens. Doordat  je gebruik maakt van onze webshop, contactformulier en/of omdat  je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Persoonlijke account voorkeuren
 • Transacties (aankopen via de webshop)
 • Technische data, zoals informatie over cookies, data getoond op een reactie formulier en IP adres bij achter laten van een reactie
 • Inzendingen via een contactformulier (voor verlenen en verbeteren van service)

3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Toneelgezelschap de Klotlanders gaat uit van een minimale gegevensverwerking. Daarom verwerken wij alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
 • Telefonisch contact
 • Verwerken bestellingen vanuit onze webshop
 • Verlenen en verbeteren van service

4. Verwerkingsactiviteiten

Het secretariaat van Toneelgezelschap de Klotlanders houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Hierin is vastgelegd:

 • wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, en wie komt ermee in contact.
 • het doel is van de gegevensverwerking;
 • Welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • de bewaar- en vernietigingstermijnen;

5. Bewaartermijn

Toneelgezelschap de Klotlanders zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: we houden ons aan de wettelijke bewaartermijn
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: [bewaartermijn]
 • Telefonisch contact: [bewaartermijn}
 • Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn]

6. Delen met derden

Toneelgezelschap de Klotlanders verstrekt uw gegevens niet aan derden.

7. Rechten?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn als volgt:

Inzagerecht : Je hebt het recht de persoonsgegevens die Toneelgezelschap de Klotlanders verwerkt in te zien.
Correctierecht; Je hebt het recht de persoonsgegevens te laten wijzigen in geval deze gegevens niet (langer) juist zijn.
Verwijderingsrecht; Je hebt het recht de persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Je mag ten alle tijden bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonsgegevens.  Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsoeleinden.

Toneelgezelschap de Klotlanders neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

8. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Bij wijzigingen wordt je hiervan op de hoogte gesteld via  de website. Wijzigingen gaan in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn.

9. Contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact op met ons: info@deklotlanders.nl

Toneelgezelschap de Klotlanders
postadres: Bonkspade 9, 5451 HJ Deurne
info@deklotlanders.nl
KVK nummer:40236923

Ons website-adres is: https://www.deklotlanders.nl